Portalne dizalice - kranovi

    Kupiti portalnu dizalicu zna?i racionalizirati transportne zahtjeve i potpuno iskoristiti radni prostor. Zbog tih je razloga to jedan od najisplativiji i najšire upotrebljavan oblik dizali?nog sistema u mnogim proizvodnim djelatnostima.

"Prim Co Company" proizvodi sve vrste standardnih jednogrednih i dvogrednih portalnih dizalica nosivosti od 5 kN do 2500kN.
Zahvaljuju?i širokoj paleti opreme "Prim Co Company" je u mogu?nosti ispuniti svaki zahtjev kupca uz vlastita projektna rješenja i vlastite pogone.

Standardizirani detalji i izbor
najboljih komponenti  osiguravaju smanjenu potrebu za održavanjem i potpunu pouzdanost koje su osnova u modernoj industriji. Pogonske jedinice koje se primjenjuju na dizalicama  predstavljaju najsavremeniji vid tehnologije koji se ogleda kroz dizajn i pogonske elemente unutar reduktora. Pogonski motori predstavljaju savremene elektromotore koji posjeduju ko?enje koje se ostvaruje uz pomo? aksijalnog pomijeranja konusnog rotora.
Dvogredne portalne dizalice se mogu izraditi za razli?ite tipove zavješajnog sistema i to :
- sa jednokrakim i dvokrakim kukama,
- sa mehani?kim i hidrauli?nim grajferima,
- sa magnetima,
- sa livni?kom posudom,
- sa traverzama za transport i prihvat raznih konfiguracija materijala.
U smislu odre?ivanja sigurnosti ?eli?ne nosive konstrukcije dizalica primijenjuju su analiti?ke metode na bazi teorije elasti?nosti, a za ukupno definiranje stati?ko-dinami?kog ponašanja konstrukcije dizalica koriste se numeri?ke analize.  
 
DVOGREDNE PORTALNE  DIZALICE - DPD
Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
Kapacitet :               0,5 - 2500 t
Raspon :                   3 - 50 m
Visina dizanja :       3 - 60 m
Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min
 
JEDNOGREDNE PORTALNE DIZALICE - JPD
Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
Kapacitet :              0,5 - 32 t
Raspon :                  3 - 25 m
Visina dizanja :       3 - 60 m
Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min
 
POLUPORTALNE DIZALICE - PPD
 
 
 
 
 
 
 
 
RU?NE PORTALNE DIZALICE - RPD
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.