Elastične spojnice

Elastične spojnice od aluminijuma i gume su radni elementi mašina koje su dizajnirane za spajanje osovina

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.