Ukratko o nama

Društvo „PRIM CO COMPANY” osnovano je 1999 god. u Donjoj Orahovici, pored magistralnog puta izme?u Gra?anice i Lukavca.
Zaposleni u ovom društvu stru?no su osposobljeni sa dugogodšnjim iskustvom na poslovima koji obavljaju.
Kvalitet kao oslonac povjerenju potvr?enom u sve brojnijim i zna?ajnijim narudžbama naših proizvoda i usluga, rangira sve zna?ajniju poziciju firme „PRIM CO COMPANY“.
„PRIM CO COMPANY“ zna?i veliki potencijal iskustva i stru?nosti, fleksibilnost organizacije i kontinuirane modernizacije strukture i personala.
Spremni smo i sposobni da efikasno, brzo i stru?no, radimo projekte razli?itog zna?aja.
Zahvaljuju?i personalnim, logisti?kim i drugim dispozicijama, sposobni smo poduzeti operacije svih dimenzija, od sasvim jednostavnih, do najkompleksnijih.
Svi proizvodi su proizvedeni u razli?itim klimatskim zonama kao i u eksplozivnim sredinama "Ex".
Svi proizvodi zadovoljavaju sigurnosne standarde EU-a, Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Kanade, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Albanije,  i ozna?eni sa predznakom i znakovima uskla?enosti za navedene zemlje.
Naši partneri su firme u više od 40 zemalja, uklju?uju?i u Italiji, Španjolskoj, Njema?koj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Kanadi, Rusiji, Ukrajini, Srednjem Istoku i Australiji.
PRIM CO COMPANY se oslanja na visoko kvalificirano osoblje i opremu, stimulisani razvojem, uz najnaprednije tehnologije, stalno uvo?enje novih modela proizvoda i racionalizaciju u savremenoj proizvodnji.
Sistem upravljanja primijenjen u društvu, ispunjava zahtjeve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certifikat od strane Lloyd Assuarance Register Quality.
Naša osnovna djelatnost je proizvodnja mosnih dizalica, portalnih dizalica, konzolnih dizalica, monorej dizalica, stacionarnih dizalica, toranjskih dizalica, kablovskih dizalica, elektri?nih vitala, motor-reduktora, teretnih platformi, teretnih i putni?kih liftova, kosih liftova-uspinja?a :
Vrsta dizalice: Tip: Raspon : Visina dizanja:
- Mosne dizalice - Jednogredne; Dvogredne; Vise?e
- od 3 do 50 m - do 60 m
- Konzolne - Stubne ; Zidne - Jednogredne; Stacionarne i Pokretne
- do 12 m - do 60 m
- Portalne dizalice - Jednogredne; Dvogredne; Poluportalne
- do 50 m - do 30 m
- Davit dizalice - Stoje?i i zra?no montiraju?i - na zahtjev - na zahtjev
- Toranjske dizalice - Samomontiraju?e ; Toranjske - od 40 do 80 m - od 25 do 80 m
- Monorej dizalice - HVAT i VHVAT-Ex; CVAT i VCVAT-Ex   - od 3 do 60 m
- Liftovi - teretni ; teretno-putni?ki; putni?ki   - do 200 m
- Stacionarna vitla - prizemna višeslojna; prizemna podesiva   - do 300 m
- Teretne platforme - prizemne stacionarne; pokretne; mobilne, vise?e   - do 300 m
Nazivna nosivost: Izvedba:    
- do 32 t
- Konvencionalne    
- od 32 do 150 t
- Specijalne    
- od 150 do 2500 t - Teške

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.