Struktura organizacije

     
Projekat, istraživanje, konsultacija. Ideje se ra?aju svaki dan, na svakom mjestu. Da bi se prešao put od ideje do realizacije i da bi se postigle i održale projektovane performanse, personal „Prim-co-company“, podržan eminentnim stru?njacima i proizvodnim kapacitetima u zemiji i inostranstvu, nudi globalni inžinjering uz garanciju optimalnih rezultata.
Proizvodnja, razvijena operativna fleksibilnost, omogu?ava korištenje svih kompetentnih vlastitih proizvodnih resursa u zemiji i inostranstvu. To omogu?ava kompetentnu ponudu širokog spektra proizvoda i usluga.

Isporuka, puštanje u rad i post-prodajni servis. Zahtjevi klijenta, preto?eni u predhodnu studiju, projektno rješenje, i kona?no u proizvod, koji isporu?ujemo snabdjevenu svom potrebnom tehni?kom i atestnom dokumentacijom i 3D-katalozima rezervnim dijelovima za teku?e i investiciono održavanje. Isporucene proizvode montiramo kod klijenta, puštamo u funkciju, dokazujemo projektovane i garantovane parametre, obu?avamo personal klijenta za rukovanje i održavanje opreme i procesa i izdajemo zakonom propisane upotrebne dozvole u saradnji sa nadležnim institucijama.

Dobro organizovan i efikasan servis, snabdjeven kvalitetnim rezervnim dijelovima uvijek je u dispoziciji klijenta.

Staro i ošte?eno ?esto se može koristiti. Vršimo pregled, defektažu i ocjenjivanje upotrebne vrijednosti opreme i postrojenja, kojima ve? raspolažete.
Ovisno o kondiciji ovakve opreme i želje klijenta, realizujemo njenu sanaciju, ili rekonstrukciju i funkcionalno osposobljavanje.

Rekonstruisanu  i remontovanu opremu kompletiramo sa adekvatnom tehni?kom i drugom dokumentacijom, za korištenje i održavanje.

U skladu sa propisima, normativima i zahtjevima kupaca i Investitora izra?ujemo Idejne i Glavne projekte iz oblasti "SREDSTVA I URE?AJI ZA PODIZANJE I PRENOŠENJE TERETA".
Kontakt sa klijentom održavamo direktnom, prostom i transparentnom komunikacijom, pomažu?i mu da ?esto delikatne i kompleksne zahtjeve postavi u ograni?ene okvire vremena i sredstava.
 
Osniva? :                                Fadil Tubic  el. teh.
Direktor :                               Arnes Tubic dipl. ecc.
Menadžment :                       Arnes Tubic dipl ecc.
Odgovorni projektant :      Elvir Halil?evic dipl. inž.

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.