FUNIKULARNI Kosi Liftovi - Uspinjace

Vrsta kosog lifta - uspinjace :
-dvosinski paralelni ( 2 odvojene kabine ) tip 4,
-trosinski funikularni sa mimoilaznicom ( 2 kabine na stazi sa 1 pogonom) tip 3,
-dvosinski funikularni sa mimoilaznicom ( 2 kabine na stazi sa 1 pogonom) tip 2,   -dvosinski ( 1 kabina ) tip 1,
-jednosinski ( 1 kabina ) tip 1,
  Kapacitet lifta i kabina:  150 - 5000 kg,
Duzina trase : 6-1000 m,
Ugao kosine : kontinuirani  0-75 (o) , sa promjenom ugla  0-60 (o).
  
FUNIKULARNI LIFTOVI - USPINJACE sa jednom stazom i skretnicom FUNIKULARNI LIFTOVI - USPINJACE sa dvije staze


KOSI LIFTOVI - KOSA DIZALA - USPINJA?E sa duplom vodilicom KOSI LIFTOVI - KOSA DIZALA - USPINJA?E sa monorej vodilicom


Ve? 18 godina, naša firma proizvodi i instalira kose liftove za privatne i javne ustanove. Kosi lift ili uspinja?a je racionalno rješenje za vaše probleme dostupnosti. To vam omogu?uje lakše servisiranje imovine, što vašoj imovini daje ve?i ugled i vrijednost.
Ovi ure?aji, bazirani na osnovnim principima tradicionalnih liftova, imaju originalnost kretanja uz brdo-kosu ravan . Oni omogu?avaju lako kretanje na otvorenom, na strmim poljima sa beskrajnim stepenicama i olakšani pristup osoba s a invaliditetom.
Naši kosi liftovi su tihi, izgra?eni u skladu sa evropskim standardima koji se primjenjuju na liftove i savršeno siguran. Oni se uvijek uklapaju u dizajn objekta bez uništavanja prirodne sredine.
Sve kabine su po mjeri i može se prilagoditi u skladu s dizajnom vašeg doma, objekta i svoje prirodne okoline.
 
Add to Anti-Banner

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.