Mosne dizalice - kranovi

  Kupiti mosnu dizalicu zna?i racionalizirati transportne zahtjeve i potpuno iskoristiti radni prostor. Zbog tih je razloga to najisplativiji i najšire upotrebljavan oblik dizali?nog sistema u mnogim proizvodnim djelatnostima.

"Prim Co Company" proizvodi sve vrste standardnih jednogrednih i dvogrednih mosnih dizalica nosivosti od 0,5 t do 2500 t.
Zahvaljuju?i širokoj paleti opreme "Prim Co Company" je u mogu?nosti ispuniti svaki zahtjev kupca uz vlastita projektna rješenja i vlastite pogone.

Standardizirani detalji i izbor
najboljih komponenti  osiguravaju smanjenu potrebu za održavanjem i potpunu pouzdanost koje su osnova u modernoj industriji. Pogonske jedinice koje se primjenjuju na dizalicama  predstavljaju najsavremeniji vid tehnologije koji se ogleda kroz dizajn i pogonske elemente unutar reduktora. Pogonski motori predstavljaju savremene elektromotore koji posjeduju ko?enje koje se ostvaruje uz pomo? aksijalnog pomijeranja konusnog rotora.
Dvogredne mosne dizalice se mogu izraditi za razli?ite tipove zavješajnog sistema i to :
- sa jednokrakim i dvokrakim kukama,
- sa mehani?kim i hidrauli?nim grajferima,
- sa magnetima,
- sa livni?kom posudom,
- sa traverzama za transport i prihvat raznih konfiguracija materijala.
 
U smislu odre?ivanja sigurnosti ?eli?ne nosive konstrukcije dizalica primijenjuju su analiti?ke metode na bazi teorije elasti?nosti, a za ukupno definiranje stati?ko-dinami?kog ponašanja konstrukcije dizalica koriste se numeri?ke analize.
 

 
            
 
DVOGREDNE MOSNE DIZALICE - DMD Tip: konvencionalne,specijalne,teške i eksplozivna Ex-izvedba
Kapacitet :               0,5 - 2500 t Raspon :                   3 - 50 m
Visina dizanja :       3 - 60 m Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min FEM / ISO
 
JEDNOGREDNE MOSNE DIZALICE - JMD Tip: konvencionalne,specijalne,teške i eksplozivna Ex-izvedba
Kapacitet :              0,5 - 32 t Raspon :                  3 - 25 m
Visina dizanja :      3 - 60 m Brzina dizanja :     0,6 - 60 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min FEM / ISO
VISECE MOSNE DIZALICE - VMD RUCNO-LANCANE MOSNE DIZALICE - JRD
Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
Kapacitet :              0,5 - 32 t Kapacitet :              0,5 - 32 t
Raspon :                  3 - 25 m Raspon :                  3 - 20 m
Visina dizanja :      3 - 60 m Visina dizanja :      3 - 15 m
Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min Brzina dizanja :      rucno-lancano  m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min Brzina kretanja:    rucno - lancano m/min
   
DVOGREDNE MOSNE DIZALICE - DMD

JEDNOGREDNE MOSNE DIZALICE - JMD
Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
  Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
Kapacitet :               0,5 - 2500 t   Kapacitet :              0,5 - 32 t
Raspon :                   3 - 50 m   Raspon :                  3 - 25 m
Visina dizanja :       3 - 60 m   Visina dizanja :      3 - 60 m
Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min   Brzina dizanja :     0,6 - 60 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min


VISE?E MOSNE DIZALICE - VMD

RU?NO-LAN?ANE MOSNE DIZALICE - JRD
Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba   Tip: konvencionalne,specijalne,teške i Ex-izvedba
Kapacitet :              0,5 - 32 t   Kapacitet :              0,5 - 32 t
Raspon :                  3 - 25 m   Raspon :                  3 - 20 m
Visina dizanja :      3 - 60 m   Visina dizanja :      3 - 15 m
Brzina dizanja :      0,6 - 60 m/min   Brzina dizanja :      ru?no m/min
Brzina kretanja:    5 - 100 m/min
Brzina kretanja:    ru?no m/min
 

   
     

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.