Prizemna višeslojna vitla

    PRIZEMNA VIŠESLOJNA VITLA "PSV"
Ovaj tip vitla koristi čelično žičano uže za dizanje tereta koje je na jednom kraju fiksirano na bubnju a na drugom kraju se nalazi kuka sa sigurnicom. Konstrukcija postolja omogućava fiksiranje za podlogu kao i mogućnost podešavanja ugla otklona užeta u odnosu na prevojnu koturaču i vitlo od 0-90 stepeni. Namotavanje užeta u više slojeva omogućava ovom vitlu korištenja kod podizanja tereta do 10 t, na visinu dizanja od 200 m ! Zaustavljanje tereta na određenoj visini je obezbijeđeno preko elektromotora sa konusnom kočnicom smještene u samom kućištu elektromotora.   
   
   
   

Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta dizalica, dizala i ostalih mašina.
Mosne i Portalne dizalice, Konzolne dizalice, Monorej dizalice, Toranjske dizalice i dr.